Erkännande

VEO är nationellt erkänd som ras av RKF (Russian Kynological Federation) och tillhör Grupp 1, Vall-,boskaps- och herdehundar. Den är även erkänd i UCI (United Clubs International), IKU (International Kennel Union), CKC (Continental Kennel Club), IHV (International dogs Association), ÖSS (Östeuropeisk schäfer Skandinavien), Dog Registry of America och NPU (Nordisk Kennel Union).

VEO är idag ej erkänd som ras av FCI (Fédération Cynologique Internationale)