Gordost' Pitera Shtayer och Veolar Daphne

30.03.2017

 • SWEO Edik

  Kvalitetspris: Very Promising
  Best Baby - 2017
  HD:A, ED:0

 • SWEO Egon

  Kvalitetspris: Very Promising

 • SWEO Elisabeth

  Kvalitetspris: Very Promising
  SKK: AS35214/2018
  HD:A, ED:0

 • SWEO Eazy

  Kvalitetspris: Excellent

 • SWEO Elga

  Kvalitetspris: Very Promising

 • SWEO Elit

  Kvalitetspris: Very Promising
  SKK: AS35325/2018
  HD:B, ED:0

 • SWEO Edmund

 • SWEO Eleonore

 • SWEO Eddie-Truls

  SKK: AS35046/2018

 • SWEO Edvin-Bars

  SKK: AS36008/2018
  HD:B, ED:0

 • SWEO Eson

  HD:B, ED:0

 • SWEO Epo

  Bor i Norge