Gordost' Pitera Shtayer och Veolar Athena Pallas

20.04.2020

 • SWEO Lancelot (svart)

  hane, reserverad

 • SWEO Leopold (grön)

  hane, reserverad

 • SWEO Labbe (lila)

  hane, reserverad

 • SWEO Lord-Charlie (blå)

  hane, reserverad

 • SWEO Lobo (brun)

  hane, reserverad

 • SWEO Leonidus (orange)

  hane, reserverad

 • SWEO Lexy (röd)

  tik, reserverad

 • SWEO Laska (rosa)

  tik, reserverad

 • SWEO Lilly (ljusblå)

  tik, reserverad